เครื่องจักรแปลโดย Microsoft Translator|ภาษาพร้อมใช้งาน: ..............................

โครงการห้องการลอยตัวของ Eric – เรียก RENTALS (832)

Houseboat

ลอยที่จอดรถ

ลอยที่จอดรถ


ห้องอื่นลอย – บ้านลอยน้ำ
รูปภาพ: Jansje Klaazinga ผ่าน ออกแบบ Shimmer

ลอยห้อง – อพาร์ทเมนท์ Boston Harbor

ห้องน้ำ


ลอยห้อง – ภายในภาพถ่าย

ห้องการลอยตัว