תרגום מכונה על-ידי Microsoft Translator|השפות הזמינות: ..............................

הפרוייקט של לופט צפה של אריק – להתקשר השכרות (832)

חיה לוח

לופט צפה – לופט עיר מודרנית

לופט צפה המודרנית של סיפור 2

לופט צפה המודרנית של סיפור 2

 

סטודיו צפה המודרנית של סיפור 2

סטודיו צפה המודרנית של סיפור 2

 

לופט צפה המודרנית של סיפור 2

לופט צפה המודרנית של סיפור 2

 

2 הסיפור צף המודרנית לופט דירות

2 הסיפור צף המודרנית לופט דירות

 

חדר השינה של לופט צפה המודרנית של סיפור 2

חדר השינה של לופט צפה המודרנית של סיפור 2


צפה החניה

צפה החניה


לופט צפה אחר – בית צף בנהר
תמונות: Jansje Klaazinga דרך עיצוב Shimmer

צפה לופט – לדירת בנמל בוסטון

לופט צף